COM 002: Publicitar els punts d’interès i culturals de Valldoreix

DESCRIPCIÓ: La proposta consisteix en crear un mapa a internet, (com ara Instamaps), on es puguin trobar els diferents punts d’interès de Valldoreix, ja siguin culturals, històrics, etc. En els pressupostos participatius de l’any passat va resultar escollida una proposta per identificar tots els camins dels boscos de Valldoreix. La persona que va realitzar aquell estudi, va descobrir un seguit de punts interessants oblidats a dins del bosc, que valdria la pena de donar a conèixer. A més dels descoberts l’any passat en el mapa s’haurien d’incloure els altres punts culturals de Valldoreix, coneguts pels estudiosos però a vegades poc populars. La publicació d’aquestes dades es podria fer en el mateix sistema i mapa que els camins, de tal manera que amb un mateix document electrònic en una altra capa, la ciutadania tinguéssim la informació d’esbarjo i cultural; els camins i els punts d’interès.

DESTINATARIS: Tota la ciutadania de Valldoreix

IMPORT: 3.500 euros

 

Facebooktwitter