CULT 001: Inventari gràfic i sonor digital del patrimoni cultural de Valldoreix

DESCRIPCIÓ: L’objectiu és disposar d’una o més fotografies de l’element identificat o considerat com a patrimoni cultural, fotografies que permetin preservar la seva memòria, així com de vídeos que conservin el patrimoni material i immaterial. S’ubicarà al web de l’EMD de Valldoreix en suport digital i en Open Access.

DESTINATARIS: La proposta beneficia a tots els/les valldoreixencs/ques passats, presents i futurs. Als/Les valldoreixencs/ques del passat perquè tindran preservat el seu patrimoni cultural, i als valldoreixencs presents i futurs perquè tindran aquest patrimoni al seu abast.

IMPORT: 3.500 euros

Facebooktwitter