CULT 002: Adequació d’un vestíbul i d’uns lavabos públics a la Nau de Cultura

DESCRIPCIÓ: Dotar la Nau de Cultura d’un vestíbul adequat i cobert amb connexió directa a l’interior. Habilitar uns lavabos pel públic adossats al vestíbul. Tancar el perímetre de la Nau i decorar l’exterior.

DESTINATARIS: Tota la ciutadania

IMPORT: 40.000 euros

 

Facebooktwitter