CULT 003: Reinstal·lació del monument a la Creu Roja

DESCRIPCIÓ: Tornar a instal·lar en algun lloc de Valldoreix el monument a la Creu Roja, que havia estat ubicat a la plaça Mas Roig fins a la seva última remodelació, en què ha desaparegut sense cap motiu ni explicació. La Creu Roja forma part de la història contemporània de Valldoreix i va representar un acostament dels serveis sanitaris en una època en què els serveis mèdics feien molta falta.

DESTINATARIS: Tota la ciutadania

IMPORT: 15.000 euros

Facebooktwitter