Votar propostes

En total hi ha 18 propostes. D'aquestes, es pot votar una o vàries propostes, tantes com fins que la suma total dels imports dels projectes seleccionats sigui com a màxim 200.000€. Si una proposta votada ja té aquest import, no se'n podran votar més. Igualment també s'admetran les votacions en què la suma no arribi a 200.000€.

Els requisits per votar són els següents:

  • Tenir 16 anys o més els dies de les votacions.
  • Estar empadronat a Valldoreix (cens tancat a 1 de setembre).
  • Disposar d'un document identificatiu (DNI, Passaport, Targeta de residència o NIE).

 

Facebooktwitter